Svarīga informācija Aizputes novada iedzīvotājiem

19.07.2018

Aizputes novada pašvaldība, kopā ar citām Liepājas reģiona pašvaldībām, ir veikusi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma iepirkumu. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, turpmāk, no 2018.gada 1.septembra līdz 2023.gada oktobrim, Jūsu adresi apkalpos personu apvienība, ko veido SIA “Eko Kurzeme” un SIA “Eco Baltia”. Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aizputes novadā, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.pantam, ir noteikta EUR 12,56 + PVN par 1 m3 atkritumu.

Aicinām novada privātpersonas un juridiskās personas līdz 2018. gada 20. augustam noslēgt jauno līgumu.

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu, Jūsu iepriekš noslēgtie līgumi zaudēs spēku 2018.gada 1.septembrī, un tiem, kuri nebūs noslēguši jaunus līgumus, atkritumu izvešana pēc minētā datuma vairs netiks veikta.

Informējam, ka, sakarā ar tarifa par atkritumu apglabāšanu poligonā un dabas resursu nodokļa pieaugumu, maksa par 1 m3 atkritumu no 2018.gada 1.septembra, visticamāk, palielināsies. Atbilstoši minētajam likumam, atkritumu apsaimniekotājs ar jaunā tarifa spēkā stāšanās brīdi, piemēros jauno maksu.

Maksas apmērs tiks publicēts SIA “Eko Kurzeme”  mājas lapā www.ekokurzeme.lv un Aizputes novada pašvaldības mājas lapā www.aizpute.lv .

Līgumu noslēgšanas kārtība

Šī ieraksta noslēgumā ir pievienoti divi jaunā atkritumu apsaimniekošanas līguma eksemplāri un cenrādis. 

Līgums un cenrādis ir izsūtīts pa pastu, taču nepieciešamības gadījumā aicinām iedzīvotājus to izprintēt un aizpildīt nepieciešamos laukus.

Abus aizpildītos līguma eksemplārus, Jums ērtākajā veidā, nogādāt SIA “Eko Kurzeme”:

  • nosūtot pa pastu (adrese: SIA “Eko Kurzeme”, Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401);
  • ierodoties personīgi SIA “Eko Kurzeme” birojā Liepājā, Ezermalas ielā 11;
  • nogādājot aizpildītos līguma eksemplārus Aizputes novada domē, Aizputes novada pagastu pārvaldēs vai SIA “Aizputes nami” birojā, Atmodas ielā 31, Aizputē.

SIA “Eko Kurzeme” parakstīs līgumu no savas puses un nosūtīs pa pastu Jūsu eksemplāru.

Noderīga informācija

Uzņēmumu “Eko Kurzeme” un “Eco Baltia vide” apvienība pārņems visas iepriekšējā līguma saistības:

  • Ja ir veikta avansa aprēķina apmaksa vai izveidojies parāds par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, samaksa automātiski tiek pārcelta uz jauno līgumu.

Aicinām pievērst uzmanību šādiem līguma punktiem

  • Rēķinu piegāde – pa pastu piegādātiem rēķiniem tiks pievienoti sagatavošanas un sūtīšanas izdevumi: daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem EUR 1,00 + PVN, privātmāju iedzīvotājiem un juridiskām personām EUR 1,65 + PVN. Rēķinu piegāde bez maksas tiek nodrošināta e-pastā. Norādot e-pastu, informāciju saņemsiet elektroniskā veidā.
  • Nosacījumi par konteinera atrašanās vietu un pieejamību, konteinera saturu un papildus apjomiem.

Papildus informāciju iespējams uzzināt zvanot pa tālruni 63407315, 22013939 vai rakstot e-pastu uz info@ekokurzeme.lv

Līgumi un metodika pieejama šeit:


Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 63407315; 22013939
Certificate

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv

Privātuma politika

Lietojot ekokurzeme.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.