Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

 • Ko nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā?

  Līgumā minēts, ka sauso sadzīves atkritumu konteinerā nedrīkst bērt:
  1. pelnus, izdedžus, zemi;
  2. akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus;
  3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī;
  4. lielgabarīta priekšmetus;
  5. šķidros atkritumus;
  6. medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
  7. sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, toksiskas vielas;
  8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
  9. u.c. atkritumus, kuri saskaņā ar 30.11.2004. MK noteikumiem nr. 985 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.

  Kā rīkoties, ja vēlos mainīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu?

  Jums jāraksta iesniegums, norādot, kādu izvešanas grafiku turpmāk izvēlaties. Iesniegumu varat aizpildīt mūsu mājaslapā, atsūtīt uz e-pastu: info@ekokurzeme.lv, atsūtīt pa pastu Liepāja, Ezermalas iela 11, LV-3401 vai uzrakstīt personīgi Klientu apkalpošanas centrā Liepājā, Ezermalas iela 11.

  Kādu konteinera iztukšošanas regularitāti piedāvājat?

  Jūsu konteinera iztukšošanas grafiks atkarīgs no objekta atrašanās vietas. Lai saņemtu precīzāku informāciju, lūdzu, zvaniet: 22013939.

  No cikiem līdz cikiem tiek tukšoti sadzīves atkritumu konteineri?

  Sadzīves atkritumu mašīnas savos maršrutos dodas plkst. 6:00 un strādā tik ilgi, kamēr viss maršruts ir izbraukts un konteineri iztukšoti.
  Sākoties rudens lietavām, ziemas dziļajiem sniegiem, konteineru tukšošana ir apgrūtināta, it īpaši lauku novados, tādēļ jūsu konteiners var tikt iztukšots arī pēc oficiālā darba laika beigām.

  Vai atkritumus izvedam arī svētku dienās?

   

  Jā, atkritumu izvešana notiek arī tad, ja tā iekrīt svētku dienā.

   

  Kādos gadījumos mans konteiners var netikt iztukšots?

  Līgumā ir noteikts, ka Pasūtītājam ir jānodrošina brīva piekļuve konteineram. Konteiners var netikt iztukšots, ja:
  1.    tajā tiek konstatēts saturs, kas klasificējams kā bīstams vai sadzīves atkritumiem neatbilstošs;
  2.    konteiners ir aizkrauts ar būvgružiem vai lielgabarīta atkritumiem;
  3.    piekļuvi konteineram liedz citi transporta līdzekļi;
  4.    nav izpildīts līguma nosacījums  par piebraucamo ceļu uzturēšanu kārtībā– lai specializētā atkritumu izvešanas tehnika varētu piebraukt objektam, ceļam jābūt iztīrītam 3 metru platumā taisnā ceļa posmā un 5 metru platumā pagriezienos, nodrošināt speciālo atkritumu savākšanas mašīnu netraucētu piebraukšanu konteineru novietošanas laukumiem konteineru izvešanas laikā jebkurā gadalaikā.

  Kādēļ jāmaksā par pilnu konteineru, ja konteiners ir tikai pusē?

  Šoferi maršruta lapā atzīmē tikai vai konteiners paņemts vai nav paņemts. Nav iespējams katrā adresē atzīmēt vai konteiners ir pusē vai tikai ¼ piepildīts. Lai neveidotos šādas situācijas mēs piedāvājam dažāda tilpuma atkritumu konteinerus un atkritumu izvešanas grafiku, kas būs piemērots Jūsu mājsaimniecībai.

  Kāpēc man jāmaksā, ja neesmu savu konteineri norādītajā dienā izlicis tukšošanai (nav atkritumu)?

  Rēķins tiek piestādīts pamatojoties uz iepriekš izvēlēto grafiku, ja neesam saņēmuši no jums, saņēmuši rakstisku informāciju, ka šajā datumā atkritumu izvešana nebūs nepieciešama, mēs turpināsim apkalpot līgumā minēto adresi. Ja konteiners nav nolikts konkrētajā datumā, kad ir atkritumu izvešana, tiek uzskatīts, ka nav nodrošināta piekļuve konteineram.

  Vai varu pie konteinera nolikt papildus maisu ar atkritumiem, vai tas arī tiks paņemts?

  Privātpersonām sadzīves atkritumi tiek tukšoti pēc līgumā noteiktā grafika un apjoma. Nekādi papildus maisiņi, kas stāv blakus konteineram, netiks savākti.
  Ja radies papildu sadzīves atkritumu apjoms, aicinām iegādāties „Eko Kurzeme” melnos maisus sadzīves atkritumiem ar īpašo apdruku, kuru cena ietver arī atkritumu savākšanu un deponēšanu. Šādi maisi tiks savākti konteinera tukšošanas reizē.

  Kā rīkoties, ja konteiners ir pilns, bet izvešana gaidāma tikai pēc divām nedēļām?

  Viens variants - pasūtīt „ārpusgrafika” konteinera izvešanu. Privātpersonas to var izdarīt, piezvanot pa tālruni:  63407316. Juridiskas personas sūta iesniegumu pa faksu vai e-pastā. Otrs - iegādāties „Eko Kurzemes” atkritumu maisu. Eko maisu konteinera izvešanas dienā varat nolikt blakus konteineram, jo, to iegādājoties, samaksājat arī par  izvešanu.

Atbildi nosūtīsim 2 darba dienu laikā

Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 22013939
Certificate

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv

Privātuma politika

Lietojot ekokurzeme.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma  un sīkdatņu politikai.