Likumi un saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu

Atkritumu apsaimniekošanas likums

Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka,  ka  sadzīves atkritumu radītāja pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmumu, kas ir saņēmis attiecīgās pašvaldības atļauju darbībai tās teritorijā. Attiecīgās privātpersonas vai juridiskās personas pienākums ir arī segt izdevumus, kas saistīti ar sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Šīs prasības attiecas arī uz vasarnīcu vai citu īslaicīgās apmešanās ēku īpašniekiem, lietotājiem.

Likums arī paredz sodu par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā - fiziskajām personām tie ir 50 - 500LVL, bet juridiskajām personām — 300 -1000LVL.

Liepājas reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns  2008. – 2013. gadam.

Liepājas pilsētas saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu:

Liepājas pilsētas pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu un šiem noteikumiem. http://www.likumi.lv/doc.php?id=76002&from=off

Novadu saistošie noteikumi

Katra novada pašvaldība savukārt savos saistošajos noteikumos precizē kādā veidā atkritumu apsaimniekošana tiek organizēta attiecīgajā teritorijā.

Novadu Saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu:

Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Atkritumu šķirošanas vietas Liepājā un Aizputes novadā

Kontaktinformācija

Tālrunis: 22013939
Certificate

Eco Baltija grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv

Privātuma politika

Lietojot ekokurzeme.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma  un sīkdatņu politikai.